Wonen & zorg & Wmo

Scheiden wonen & zorg en Wmo in het nieuws

29 oktober 2013

Scheiden Wonen en zorg: Wanneer, en voor wie?
Op basis van de kamerbrief van 9-7-2013 over de hervorming van langdurige zorg vindt u hier overzichtelijk welke ZZP’s hier mee te maken gaan krijgen, in welke mate en vanaf welk moment (Atrivé, 28-10-2013).

Wet Langdurige Intensieve zorg komt in de plaats van de (kern-)AWBZ
AWBZ en ZZP’s gaan in de toekomst verdwijnen.
Consultatieversie van het concept wetsontwerp Langdurige Intensieve zorg (werktitel) van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan onder andere cliëntenorganisaties, branches van zorgaanbieders en uitvoeringsorganisaties (Rijksoverheid, 9-10-2013)

Nieuwe investeringen zorginfrastructuur na 2014 voor eigen rekening

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de AWBZ-beleidsregels voor 2014 vastgesteld. Dit biedt zorgaanbieders en zorgkantoren de gelegenheid om tijdig te starten met het zorginkooptraject.

Deze nieuwe beleidsregels hebben als gevolg dat nieuwe investeringen in de zorginfrastructuur na 2014 voor eigen rekening zullen zijn. (NZa, 2-7-2013)

Regio’s bereiden zich voor op ontwikkelingen Wmo
Het kabinet wil de langdurige zorg vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Alleen de langdurige intramurale zorg wordt dan nog vergoed uit de AWBZ. De extramurale zorg uit de AWBZ zal dan onder de gemeente (via de Wmo) of via de zorgverzekering worden geregeld.

Veel gemeenten werken samen bij de voorbereiding van de decentralisatie van de zorg en invoering van de nieuwe Wmo. Uit een inventarisatie door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in mei 2013 blijkt dat er op regionaal niveau 43 samenwerkingsverbanden zijn gevormd die grotendeels overeenkomen met de nieuwe jeugdzorgregio’s. (Rijksoverheid, 22-7-2013)

Kamerbrief over de hervorming langdurige zorg
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang hervorming langdurige zorg
(Rijksoverheid, 9-7-2013)

Kamerbrief over de effecten van de vergrijzing voor de woningmarkt
Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris van Rijn (VWS) over de effecten van de vergrijzing voor de woningmarkt bij het rapport ‘Monitor investeren voor de toekomst 2012’ (MIT2012) (Rijksoverheid, 6-6-2013)

Actiz vraagt staatssecretaris met spoed om plan extramuralisering
Ruim 800 verzorgingshuizen zouden de komende jaren moeten sluiten, becijferde Berenschot onlangs. Door het afschaffen van de lage zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 1-4, komen woningen in verzorgingshuizen leeg te staan. De Tweede Kamer bespreekt donderdag 11 april de mogelijke gevolgen van de extramuraliseringsplannen van het kabinet. ActiZ trekt hierbij opnieuw aan de bel, omdat de tijd begint te dringen: extramuralisering van ZZP 3 staat gepland voor 2014 en contractering van AWBZ-zorg voor 2014 begint al in juni 2013. (Actiz, 10-4-2013)

Van Rijn wacht met plan AWBZ op sociaal overleg
Het blijft nog even wachten op het plan waarmee staatssecretaris Martin van Rijn (Volkgezondheid) de langdurige zorg (AWBZ) wil hervormen (nu.nl, 21-3-2013)

Help, het bejaardenhuis gaat dicht
Het is nog niet bij iedereen doorgedrongen, maar het verzorgingshuis (of bejaardenhuis) verdwijnt op korte termijn. Dat heeft grote gevolgen: zorgaanbieders en woningcorporaties zullen failliet gaan, zeggen betrokkenen tegen Nieuwsuur (Nieuwsuur, 20-2-2013)

Talis bedenkt creatieve oplossingen voor scheiden wonen en zorg
Woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft het financieel scheiden van wonen en zorg aangegrepen om vier nieuwbouwprojecten op een ondernemende manier te ontwikkelen. Aanvankelijk lukte het niet om de exploitatie bij het scheiden van wonen en zorg rond te krijgen, omdat in de complexen van maximaal 24 woningen ook gemeenschappelijke ruimtes zitten. (Aedes-Actiz Kenniscentrum wonen en zorg, 6-2-2013)

Onderzoek nodig naar risico’s decentralisatie zorgtaken
Zijn de decentralisaties op het sociale domein haalbaar, gegeven de daaraan verbonden bezuinigingsopgave? Wat zijn de gevolgen voor de lokale samenleving, voor gezinnen, voor individuele burgers? Het is nog onvoldoende duidelijk. Daarom dringt de VNG bij het kabinet aan op een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de plannen. (VNG, 16 januari 2013)

PvdA en VVD willen zorgzwaartepakketten aanpassen
PvdA en VVD willen de miljardenbezuinigingen op ouderenzorg verzachten. Ze willen het plan aanpassen waarmee wordt bepaald of ouderen recht hebben op een plek in een verzorgingshuis, de zorgzwaartepakketten, (Boardroom Zorg, 17 januari 2013)

Verzorgingshuis wordt aanleunwoning of appartementencomplex
De gemeente Amsterdam en zorgaanbieders willen verzorgingshuizen in de stad ombouwen tot aanleunwoningen en appartementencomplexen voor ouderen. Hiermee hopen ze de aanstaande bezuinigingen in de zorg het hoofd te bieden. (Parool, 16 januari 2013)

SOR deelt exploitatieverliezen vastgoed met zorginstelling
De financiering van wonen en zorg is voor mensen met een lichte zorgvraag met ingang van 1 januari 2013 gescheiden. De exploitatieverliezen die als gevolg van de maatregel ontstaan worden door de Rotterdamse woningcorporatie SOR en de Lelie zorggroep gedeeld. (Aedesnet, 2 januari 2013)

Vestia legt bom onder scheiden wonen en zorg
Vestia’s capriolen met derivaten reiken veel verder dan de corporatiesector. Ook de extramuralisering van de zorg rond AWBZ en WMO zal er grote last van ondervinden. Die extramuralisering gaat er namelijk vanuit dat er voldoende zelfstandige woonruimte beschikbaar is voor (met name oudere) mensen die in een thuisomgeving kunnen worden verzorgd (Skipr Aktueel, 28 december 2012)

Woningaanbod senioren online vergelijken
De vergelijkingssite woonz.nl moet het woningaanbod voor senioren transparant gaan maken. Aanbieders krijgen tot eind maart de ruimte om het aanbod op een groot aantal selectiecriteria (ligging, oppervlak, beschikbare service, beschikbare zorg) in te voeren, zodat aan het eind van het eerste kwartaal 2013 een ruim assortiment voor de oudere woningzoekende beschikbaar is. (Skipr Aktueel, 14 december 2012)

Van Rijn houdt Thomashuizen uit de wind
De ongeveer 300 kleinschalige wooninitiatieven als bijvoorbeeld de Thomashuizen, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze financieel in de problemen komen doordat toekomstige bewoners een lager persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. (Skipr Actueel, 4 december 2012).

Ondanks verbod tóch inkomensgrens Wmo
Een grote meerderheid van de Nederlandse gemeenten hanteert nog altijd inkomensgrenzen voor Wmo-voorzieningen, ondanks een verbod daarop. Dat meldt ANBO, de grootste belangenorganisatie voor senioren, na eigen onderzoek onder 63 gemeenten. (ANBO, 30 november 2012)

Dementerende thuis verplegen goedkoper
De verpleging van dementie kan 200 miljoen euro goedkoper als patiënten langer thuis blijven wonen. Als bij beginnende dementie een patiënt direct wordt ondersteund door een persoonlijke begeleider, blijven patiënten veel langer thuis wonen. De kosten van een duur verpleeghuis worden hiermee uitgespaard.
(Volkskrant, 19 oktober 2012)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s