Vestia legt bom onder scheiden wonen en zorg

Vestia’s capriolen met derivaten reiken veel verder dan de corporatiesector. Ook de extramuralisering van de zorg rond AWBZ en WMO zal er grote last van ondervinden. Die extramuralisering gaat er namelijk vanuit dat er voldoende zelfstandige woonruimte beschikbaar is voor (met name oudere) mensen die in een thuisomgeving kunnen worden verzorgd (Skipr Aktueel, 28 december 2012)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s